کش نساجی بر خلاف کش های سوزنی با دستگاه های viving تولید میشوند، این کش ها بسیار مقاوم بوده و در صنعت های مهمی به کار برده میشود.برای تولید کشهای نساجی میتوان از انواع نخ استفاده کرد.

محصولات شرکت نفیس بافت پارس تبریز با توجه به استانداردهای بین المللی تولید شده و از حساسیت هایی که ممکن است برای مصرف کننده پیش آید جلوگیری مینماید که همین امرموجب عمر طولانی محصول خواهد شد.

برخی از کاربرد های کش نساجی در صنایع خوروسازی,کش های کفشی,رکاب,تولیدات سراجی جهت تولید کیف و کفش,چمدان و کالاهای نظامی و غیره میباشد.

کشهای نساجی بر خلاف کش های سوزنی با دستگاه های viving تولید میشوند، این کش ها بسیار مقاوم بوده و در صنعت های مهمی به کار برده میشود.برای تولید کشهای نساجی میتوان از انواع نخ استفاده کرد.