کش رگلاژ نوعی کش سوزنی میباشد که در عرض 1.5 الی 2 سانت در دو رنگ سفید و مشکی تولید میشود.کش رگلاژ همانند کش های سوزنی با دستگاه تخت تولید میشود، از کشهای رگلاژ در کمر شلوار ها برای تنظیم سایز و همچنین از این کش در صنعت پزشکی برای گارد دهانی آندوسکوپی استفاده میشود.

کش رگلاژ نوعی کش سوزنی میباشد که در عرض 1.5 الی 2 سانت در دو رنگ سفید و مشکی تولید میشود.کش رگلاژ همانند کش های سوزنی با دستگاه تخت تولید میشود، از کشهای رگلاژ در کمر شلوار ها برای تنظیم سایز و همچنین از این کش در صنعت پزشکی برای گارد دهانی آندوسکوپی استفاده میشود.